what we do

Our aim is to connect creative people based in South & West Wales with local schools, colleges and community settings.

We recognise the long term benefits of children and young people working alongside professionals, learning new skills & processes. It also benefits concentration levels, wellbeing and allows them to think visually.

We have created this online resource of creatives to make it easier for teachers, lecturers and community organisers to access information on individuals, including their experience, skills and artforms. We also want to offer opportunities to the creative sector & the public to take part in ‘pop-up’ events, workshops, artist trails, open studios and networking opportunities.

To book a workshop, an enquiry or for more information, please send Michael an email: info@inc-creative.wales or phone 07980 009332.

beth rydym ei wneud

Ein nod yw cysylltu pobl greadigol De a Gorllewin Cymru gydag ysgolion, colegau a chymunedau lleol.

Cydnabyddwn fudd tymor hir i blant a phobl ifanc weithio ochr yn ochr â phobl broffesiynnol, ac i ddysgu sgiliau a phrosesau newydd. Yn ychwanegol, mae’n gwella lefelau canolbwyntio, lles ac yn eu galluogi i feddwl yn weledol.

Rydym wedi creu’r adnodd arlein yma o bobl greadigol i hwylyso mynediad athrawon, darlithwyr a threfnwyr cymunedol at gwybodaeth am unigolion, yn cynnwys eu profiadau, sgiliau a’u harbenigedd. Cynnigiwn gyfleoedd i’r sector creadigol a’r cyhoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau dros dro, gweithdai, llwybr artistiaid, stiwdio agored a chyfleodd i rwydweithio.

I archebu gweithdy, ymholiad neu am ragor o wybodaeth, cysllyter â Michael os gwelwch yn dda ar ebost:
info@inc-creative.wales neu ffôn 07980 009332.

artist listings

artist opportunities & events

Creative Christmas
Town Hall, Cowbridge
Saturday 14 December 2019

Penarth Art Fair
Penarth Pier Pavilion
Friday 18th October – Sunday 20th October 2019

Creative Christmas
St. John’s Church, Canton, Cardiff
Saturday 7 December 2019

Plas Gwyn
13 Windsor Road
Barry
Vale of Glamorgan
CF62 7AW
Tel: 07980 009332
Email:
info@inc-creative.wales